Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында қазақ халқының өткен тарих жолдарында қалып қоймай, заманымыздағы басқа да мемлекеттермен тереземізді теңестіру үшін бізге жаңару керектігін айтты. Жаңғыру дегені ол тарихымызды артқа тастап, заман ағысына ілесіп кету дегені емес, керісінше, тарихымызды тереңінен танып, өзіміздің тегімізді, салт-дәстүрімізді сақтай отыра, заман ағымынан қалмау, яғни, дамып өркендеуіміз үшін көптеген өзгерістер енгізіп, көп жұмыстар істелуі тиіс. «Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек»,- деген болатын Елбасымыз. Мақалада «Бәсекелік қабілет» жайында қойылған мақсаттар, «Прагматизм» жайлы түсінік беріліп, іске асыру жолдары, «Ұлттық бірегейлікті сақтау» яғни ұлттық код, ұлттық мәдениетті сақтау керектігін, «Білімнің салтанат құруы» табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін, «Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы» революциялық жолдардан құтылып, эволюциялық даму ғана ұлттың өркендеуіне мүмкіндік беретінін, «Сананың ашықтығы» ол тілдерді үйрену мен жан-жақты сауатты болудың ерекшелігін, осының бәрін  әр бөлімінде айқын әрі нақты айтып өтті. Елбасы таяу жылдарда іске асыруға тиісті міндеттерді тізбектеп атап берді. Бұл мақала бізге тағы да талай белестерді бағындыруға керемет бағдар деп білемін.       Мемлекетіміздің алға қойған мақсат-тарына мүлтіксіз қол жеткізетініне сенімдімін. «Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді», олай болса тарих шаңына көмілмей, еліміз үшін еңбек етейік.

Сағынбек СТАМОВ,

жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық

орталықтың басшысы, аудандық

мәслихаттың депутаты